Crystal Oracle

Selkeät kortit kivien parantavaan maailmaan. Tässä pakassa on 44 korttia kivistä sekä opasvihkonen, joissa inspiroiva ja parantava viesti joka korttiin. Toni Carmine Salerno on kansainvälisesti tunnustettu artisti ja kirjailija. Tonin työt välittävät parantavaa energiaa, joka auttaa meitä yhdistymään henkisen itsemme kanssa.

"Tap into the profound healing energies of the crystal world with this beautiful set of guidance cards. The CRYSTAL ORACLE features 44 cards which each draw on the energy and vibration of one crystal, gemstone or mineral to nurture the body, mind and soul.

The guidebook lists the qualities of the crystals featured in the deck and delivers an inspired and healing message for each card. It, also, offers a range of card spreads to ensure insightful and accurate readings. Connect to the love and wisdom which stems from the heart of the Earth. 44 full colour cards"

24,90 €